add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' ); Flexibilní využití |